Wycena Nieruchomości Agnieszka Strojny

Wycena Nieruchomoœci Agnieszka Strojny - Ropczyce

Szanowni Państwo,

Działalność firmy Wycena Nieruchomości Agnieszka Strojny obejmuje sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości o różnym przeznaczeniu oraz części składowych tych nieruchomości jakimi mogą być prawa je obciążające czy też inne składniki majątkowe trwale z gruntem związane (maszyny, budowle).

Wykonuję usługi dla osób prywatnych, przedsiębiorstw, banków, oraz jednostek administracji publicznej w różnych celach między innymi w celu sprzedaży, zabezpieczenia bankowego kredytu hipotecznego,  określenia  należności  z tytułu trwałego wyłączenia gruntu z produkcji (odrolnienia gruntu), a także postępowania wywłaszczeniowego, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i innych.

Jako rzeczoznawca majątkowy posiadam uprawnienia zawodowe nr 4896 nadane przez Ministra Infrastruktury, wpisane do głównego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Wykonuję wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego oraz na życzenie klientów, inne ekspertyzy związane z rynkiem nieruchomości.

Posiadam profesjonalne przygotowanie zawodowe oraz na bieżąco uczestniczę w licznych, w tym wymaganych przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, szkoleniach i warsztatach zawodowych.

Jestem członkiem Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Każdy operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy.

Zapraszam do współpracy

Z poważaniem,Agnieszka Strojny
rzeczoznawca majątkowy
numer uprawnień 4896